AKTUALITY


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevíry 1 + 2

Dne 22. 6. 2024 od 4:00 do 14:00 hod. – pořádání závodu pro děti a mládež


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 27. 4. 2024 od 4:00 do 15:00 hod. – pořádání závodu „Memoriál bratří Wraniku“


Z Á K A Z U   R Y B O L O V U  na revíru 471 084 – Olše 3A, podrevír 2 – P.B.N.

Z pohledu rybářské veřejnosti platí na revíru 471 084/2 do 30. 4. 2024 zákaz rybolovu.

V období od 1. 5. 2024 rybolov ve vybranných úsecích povolen. Bude vyznačeno tabulemi


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Od 14. 3. 2024 5:00 do konání závodu PETROVICKÝ PSTRUH. Lov ryb povolen od neděle 17. 3. 2024.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 9. 9. 2023 od 4:00 do 14:00 hod. – pořádání závodu pro děti a mládež


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 2. 9. 2023 od 4:00 do 24:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 24. 6. 2023 od 4:00 do 14:00 hod. z důvodu pořádání závodu Pohár řeky Olše.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 084 – Olše 3A, podrevír 1 – Větrov

Dne 17. 6. 2023 od 4:00 do 24:00 hod. z důvodu pořádání závodu pro veřejnost.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 10. 6. 2023 od 4:00 do 14:00 hod. – pořádání závodu pro děti a mládež


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 30. 4. 2023 od 4:00 do 15:00 hod. – pořádání závodu „Memoriál bratří Wraniku“


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Od 16. 3. 2023 do konání závodu PETROVICKÝ PSTRUH. Lov ryb povolen od neděle 19. 3. 2023.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 17. 9. 2022 od 4:00 do 14:00 hod. – pořádání závodu „Pampers liga seniorů“


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 3. 9. 2022 od 4:00 do 24:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


Z Á K A Z U   R Y B O L O V U  na revíru 471 084 – Olše 3A, podrevír 2 – P.B.N.

od 1. 7. 2022 do odvolání

Číst více…


L O V  2 4 H O D.  A  Z A V A Ž E N Í  N A  S U M C E  –  V Ě T R O V

Číst více…


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 084 – Olše 3A, podrevír 1 – Větrov

Dne 8. 5. 2022 od 4:00 do 15:00 hod. na hlavní hrázi v úseku od výpustního zařízení po buňku MO Karviná. Pořádání závodu Memoriál bratří Wraniků.


P Ř I P O M Í N Á M E  Z M Ě N U na revíru 471 131 – Těrlická přehrada,  která nastává s BPVRP pro rok 2022

číst více…


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 082 – Olše 2A – Olšák

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 082 Olše 2A – Olšák v neděli dne 24. 4. 2022 od 4:00 do 24:00 hod. V okolí revíru bude probíhat cvičení a kynologické zkoušky mysliveckého sdružení.


P Ř E R U Š E N Í  Z Á K A Z U   R Y B O L O V U  na revíru 471 084 – Olše 3A, podrevír 2 – P.B.N.

Rybolov povolen ve vybraných úsecích od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Od 10. 3. 2022 až do konání závodu PETROVICKÝ PSTRUH. Lov ryb povolen od pondělí 21. 3. 2022.


Rybářský ples PZKO Stonava 2022, předprodej vstupenek na sekretariátu MO.

číst více…


Š K O L E N Í  N O V Ý CH  Č L E N Ů

Proběhne v pondělí 11. 4. 2022 od 15:00 hod. v budově sekretariátu.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 084 – Olše 3A, podrevír 2 – park Boženy Němcové

Od 16. 2. 2022 do odvolání. Bude zahájena revitalizace jezera.


T E R M Í N Y  V Ý L O V Ů  2 0 2 1

číst více…


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 4. 9. 2021 od 4:00 do 24:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 26. 6. 2021 od 4:00 do 14:00 hod. – pořádání závodu pro děti a mládež


Členská schůze MO ČRS Karviná zrušena !

Z důvodu současných opatření proti šířeni viru COVID-19 ruší výbor MO ČRS Karviná členskou schůzi svolanou na sobotu 20. března 2021. Podle vývoje situace budou členové informováni o náhradním termínu, případně o definitivním zrušení.


Lov na dírkách na revíru Petrůvka 1A, podr.2 ukončen dne 24. 2. 2021

číst více…


S U M Á Ř  V Z O R

číst více…


I N F O R M Á T O R  2020 – 2021

číst více…


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 5. 9. 2020 od 4:00 do 24:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 8. 8. 2020 od 4:00 do 15:00 hod. – pořádání závodu Pampers liga.


P O S L E D N Í  T E R M Í N  pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec 2020.


Ú Ř E D N Í   H O D I N Y

V pondělí dne 8. 6. 2020 bude z provozních důvodů otevřen sekretariát MO ČRS Karviná pouze do 15:00 hod.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Od 10. 3. 2020 do 14. 3. 2020 včetně. Lov ryb povolen od neděle 15. 3. 2020


I N F O R M Á T O R  2019 – 2020

číst více…


Družstvo MO ČRS Karviná LRU plavaná zvítězilo v letošním ročníku II. ligy sk. C a postoupilo do I. ligy!

číst více…


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 7. 9. 2019 od 4:00 do 24:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 1, 2

Dne 22 6. 2019 od 4:00 do 14:00 hod. – podrevír 2. Konání závodu Pohár řeky Olše.

Dne 23 6. 2019 od 4:00 do 13:00 hod. – podrevír 1, 2. Na podrevírech proběhne závod dětí a mládeže.


Platby členských poplatků

číst více…


Zápis a usnesení z členské schůze, informace o jednání s primátorem města Karviná

číst více…


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Od 5. 3. 2019 do 17. 3. 2019 včetně. Podrevír hájen až do konání závodu PETROVICKÝ PSTRUH.


Platební terminál

Od 21. 1. 2019 můžete platit veškeré poplatky platební kartou přímo na sekretariátu!


Vzor vyplnění sumáře úlovků

číst více…


Zpravodaj VUS Ostrava prosinec 2018

číst více…


Nákup malotraktoru a oxymetru

V roce 2018 byl zakoupen malotraktor a oxymetr, který byl spolufinancován Evropskou unií.

číst více…


U Z A V Ř E N Í  S E K R E T A R I Á T U  M O  K A R V I N Á

V pondělí dne 10. 12. 2018 bude z provozních důvodů uzavřen sekretariát MO ČRS Karviná.


U P O Z O R N Ě N Í !

Roste počet členů, kteří využívají možnost bezhotovostní platby členství, brigád a povolenek. Zároveň se ale množí připady nesprávně provedených plateb. Pro platby je možné použít POUZE VYGENEROVANÉ SYMBOLY (VS, KS, SS) viz aplikace! Nesprávné symboly neumožní zpracování a vložení platby do karty člena a platba bude navrácena zpět plátci !


Zpravodaj VUS Ostrava listopad 2018

číst více…


Zpravodaj VUS Ostrava říjen 2018

číst více…


T E R M Í N Y  V Ý L O V Ů  2 0 1 8

číst více…


U Z A V Ř E N Í  S E K R E T A R I Á T U  M O  K A R V I N Á

Ve středu dne 26. 9. 2018 bude z provozních důvodů uzavřen sekretariát MO ČRS Karviná.


Zpravodaj VUS Ostrava září 2018

číst více…


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  P A R K  B O Ž E N Y  N Ě M C O V É

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 084 Olše 3A – Park Boženy Němcové v sobotu dne 15. 9. 2018 od 4:00 do 13:00 hod. Na revíru proběhne závod dětí a mládeže.


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 8. 9. 2018 od 4:00 do 24:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 7. 7. 2018 od 4:00 do 15:00 hod. Na podrevíru proběhne závod Pampers liga.


V Ý S L E D K Y nočních  závodu na Větrově

výsledky…

foto…


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 084 – Olše 3A, podrevír 1 – nádrž Větrov

Od 12:00 hod. 16. 6. 2018  do 12:00 hod. 17. 6. 2018.  Na revíru se konají noční závody.


U Z A V Ř E N Í  S E K R E T A R I Á T U  M O  K A R V I N Á

Ve středu dne 9. 5. 2018 bude z důvodů odstávky el. energie uzavřen sekretariát MO ČRS Karviná.


V Ý S L E D K Y  závodu  dětí a mládeže v Petrovcích – Prstné 2018

číst více…


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Dne 1. 5. 2018 od 4:00 do 13:00 hod. Na podrevíru proběhne ZÁVOD DĚTÍ.


V Ý S L E D K Y  závodu  Memoriál bratří Wraniků

číst více…


V Ý S L E D K Y  závodu  Petrovický pstruh

číst více…


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Od 29. 3. 2018 do 31. 3. 2018 včetně. Podrevír bude zarybněn pstruhem duhovým pro závod PETROVICKÝ PSTRUH.


Lov na dírkách na revíru 471 115 podr. 2 ukončen dne 12. 3. 2018, neděle 11. 3. 2018 poslední den lovu

Číst více…


Lov na dírkách na revíru 471 115 podr. 2 zahájen dne 27. 2. 2018. Vysazeno 200 kg PD

Číst více…


Změna doby lovu na MP revírech

Číst více…


Úlovky 2017

Číst více…


Na ryby do Norska

Číst více…


Prodej povolenek a členských známek pro rok 2018 od 11. 12. 2017

Číst více…


UPOZORNĚNÍ-zámky k závorám

Číst více…


Setkání s primátorem města Karviné

Číst více…


Úseky se zákazem rybolovu 471 214 Kozinec 1A

Číst více…


Termíny výlovu rybochovných zařízení MO ČRS Karviná

Číst více…


Seznam členů, kteří doposud nesplnili brigádnickou povinnost za rok 2017

Číst více…


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 3. 9. 2016 od 6:00 do 22:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


K L Í Č  K  Z Á V O R Á M

Číst více…


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  P E T R Ů V K A  1 A – 471 115 podrevír 2

Ve čtvrtek dne 25. 5. 2017 od 4:00 do 15:00 hod. Na revíru bude probíhat oprava hráze.


V Ý S L E D K Y

závodu  MEMORIÁL BRATŘÍ WRANIKŮ…


V Ý S L E D K Y

závodu  PETROVICKÝ PSTRUH…


M E M O R I Á L  B R A T Ř Í  W R A N I K Ů

V sobotu 22. 4. 2017 pořádá MO ČRS Karviná Memoriál bratří Wraniků – přebor MO v plavané a feedru. Závod proběhne v Parku Boženy Němcové u srubu. Sraz a prezentace od 7:00 – 7:45 hod.


Z Á K A Z   R Y B O L O V U  na revíru 471 115 – Petrůvka 1A, podrevír 2

Od 13. 3. 2017 do 26. 3. 2017 včetně. Podrevír bude zarybněn pstruhem duhovým pro závod PETROVICKÝ PSTRUH.


Lov na dírkách na revíru 471 115 podr. 2 ukončen dne 23. 2. 2017 včetně.

16. 2. 2017 vysazeno 100 kg pstruhů duhových ø 0,4 kg/kus – 471 115/2.

2. 2. 2017 vysazeno 100 kg pstruhů duhových ø 0,35 kg/kus – 471 115/2.

24. 1. 2017 vysazeno 100 kg pstruhů duhových ø 0,35 kg/kus – 471 115/2.

18. 1. 2017 vysazeno 100 kg pstruhů duhových ø 0,35 kg/kus – 471 115/2.

 Lov na dírkách na revíru 471 115 podr. 2 zahájen dne 11. 1. 2017. Vysazeno 200 kg PD ø 0,35 kg/kus.

Číst více…


Z D A R M A  první mimopstruhová povolenka pro děti ročník 2002 a mladší.

Číst více…


Mimopstruhové povolenky za rok 2016 s vyplněným sumářem je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2017.

Prodej členských známek a povolenek pro rok 2017 bude zahájen v pondělí 12. 12. 2016.

Pondělí 14. 11. 2016 je posledním dnem pro vydání druhé povolenky pro rok 2016.

Upozorňujeme na úhradu brigádnické povinnosti do 31. 10. 2016.

Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, kteří mají v daném roce zakoupenou u ČRS povolenku k rybolovu (byť i jednodenní). Každý člen má za povinnost odpracovat 10 hodin brigády ročně. Finanční náhrada za každou neodpracovanou hodinu činí 70,- Kč. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Bigádnická povinnost se nevztahuje na děti do 15 let, ženy, muže nad 65 let věku a držitele prúkazů ZTP, ZTP/P.


Rybářská stráž učila rybařit autistické a postižené děti

První akce proběhla 3. 8. 2016 u srubu v Parku Boženy Němcové. Byly to děti ze spolku ADAM – autistické děti a my, z.s. z Havířova. Byla u toho i televize Polar. Za rybářskou stráž akci zajišťovali Josef Dlabač a Martin Wilczek. Pomáhali i rybáři z naší MO a to Jiří Tomašovský a Henryk Wilkowski.

http://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000005171/karvinsti-rybari-ucili-autisticke-deti-rybarit

Druhá akce se uskutečnila dne 15. 9. 2016 opět u srubu a jednalo se o klienty stacionáře – Dům v Aleji Karviná, který patří pod sociální služby Karviná. Akci zajišťovali členové rybářské stráže MO Karviná- Josef Dlabač, Tomáš Bil a Jirka Malina. Z řad členů rybářského svazu pomáhali Jiří Šťástka a Henryk Wilkowski

fotogalerie…


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  P E T R Ů V K A  1 A podrevír 1

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 115 Petrůvka 1A  podrevír 1 v sobotu dne 8. 10. 2016 od 6:00 do 14:00 hod. Na revíru proběhne závod dětí.

propozice ke stažení…


Oznámení o konání společných lovů na vodní pernatou zvěř

Oznamujeme Vám konání společného honu na vodní pernatou zvěř v termínu: 3. 9. 2016 v době 6:30 – 17:00 hod. na lokalitě Karviná – Staré Město – Olšiny (Větrov). Dále pak v uvedené lokalitě bude prováděn lov vodní pernaté zvěře společným lovem na tazích v období od 3. 9. 2016 do 30. 11. 2016 za podmínek stanovených zákonem o myslivosti č. 449/2001 a příslušné prováděcí vyhlášky. V následujících dnech po společných lovech bude prováděná dohledávka poraněné a zhaslé zvěře.

Myslivecký spolek Karviná – Staré Město


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 3. 9. 2016 od 6:00 do 22:00 hod. V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.


P O V O L E N Í  Z A V A Ž E N Í  N A  S U M C E  –  V Ě T R O V

Číst více…


U Z A V Ř E N Í  S E K R E T A R I Á T U  M O  K A R V I N Á

V pondělí dne 6. 6. 2016 bude z organizačních důvodů uzavřen sekretariát MO ČRS Karviná.


V Y H L Á Š K A  O B C E  L U Č I N A

Tato vyhláška zakazuje táboření, stanování apod. na území obce Lučina. ( mimo jiné břehy Žermanické přehrady).

Číst více…


S P U Š T Ě N A  A P L I K A C E  P R O  B E Z H O T O V O S T N Í  P L A T B Y

Číst více…


V Y H L Á Š E N  N O V Ý  R E V Í R

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl o vyhlášení následujícího rybářského mimopstruhového revíru pod vžitým názvem „Darkovské moře“.

Název revíru: Olše 3B

Číslo revíru: 471 220

Výměra vodní plochy: 33, 03 ha

Katastrální území: Darkov

Na revíru je stanovena horní míra kapra  70 cm.


Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K A T E Ř I N A  1 A   471 177 – kanál

Zákaz rybolovu na části revíru Kateřina 1A(kanál směrem k Horní Suché) dne 30. 4. 2016 od 6:00 do 13:00 hod. V uvedenou dobu proběhnou závody dětí v lovu ryb udicí.


N O V E L A  V Y H L Á Š K Y  K  Z Á K O N U  O  R Y B Á Ř S T V Í

Číst více…


M E M O R I Á L  Z B I G N Ě V A  W R A N I K A

V sobotu 16. 4. 2016 pořádá MO ČRS Karviná Memoriál Zbigněva Wranika – přebor MO v plavané a feedru. Závod proběhne v Parku Boženy Němcové u srubu. Sraz a prezentace od 7:00 – 7:45 hod.


K O N E C  Z Á K A Z U  R Y B O L O V U

Dnem 20. 2. 2016 končí všeobecný zákaz rybolovu na revíru 471 043 – Lučina 2 A  (Žermanická přehrada). Rybolov povolen od soboty 20. 2. 2016 včetně.


P E T R Ů V K A  1 A

Revír 471 115 – Petrůvka 1 A, podrevír 2 je již bez ledu a je možno lovit ryby bez omezení, jako na jiných revírech. Podrevír nebude uzavřen do závodu „Petrovický pstruh“ jako v předešlých letech. Pouze krátkodobě bude hájen po napuštění pstruhů před závodem. Datum bude upřesněno.


L O V  N A  D Í R K Á C H

Dne 29. 1. 2016 skončil lov na dírkách na revíru 471 115 – Petrůvka 1 A podrevír 2.