Naše revíry

471 081
Olše 2  –  MO Karviná          13 km
30, 0 ha
revír tvoří:
Přítok Odry. Od ústí řeky Petrůvky po jez nad silnicí
Karviná – Český Těšín mimo Petrůvku a Stonávku.   GPS
 
471 082
Olše 2 A  –  MO Karviná 2, 0 ha
revír tvoří:
Slepé rameno Olšák  v k. ú. Koukolná.   GPS
 
Platí zákaz parkování motorových vozidel ve vzdálenosti
do 20 m od vodní plochy

 

 

 

 

 

471 083
Olše 3  –  MO Karviná          9 km
17, 0 ha
revír tvoří:
Přítok Odry. Od jezu nad silnicí Karviná – Český Těšín až
k jezu v Podoboře.   GPS
 
 V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
471 084 Olše 3 A  –  MO Karviná 65, 0 ha
revír tvoří podrevíry:
č. 1  nádrž Větrov   GPS   více info… 52, 0 ha
č. 2  park Boženy Němcové   GPS   více info… 12, 0 ha
č. 3  pískovna   GPS
1, 0 ha
Osoba provádějící lov je povinná zapsat do kolonky podrevír

 

 

 

 

 

 

 

471 114 Petrůvka  1  –  MO Karviná          14 km 9, 0 ha
revír tvoří:
   
Přítok Olše – Odry. Od ústí do Olše v Závadě až ke státní
hranici v Dolních Marklovicích.   GPS
 
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
471 115 Petrůvka 1 A  –  MO Karviná 4, 8 ha
revír tvoří podrevíry:
č. 1  Petr 1   GPS    více info…  k. ú. Petr. – Prstná
0, 9 ha
č. 2  Petr 2    GPS   více info…  k. ú. Petr. – Prstná
1, 5 ha
č. 3  Petr 3    GPS   více info…  k. ú. Petr. – Prstná
0, 8 ha
č. 4  Petr 4    GPS   více info…  k. ú. Petr. – Prstná
1, 6 ha
Osoba provádějící lov je povinná zapsat do kolonky podrevír

 

 

 

 

 

 

 

471 129
Stonávka 1  –  MO Karviná          4 km
5, 0 ha
revír tvoří:
Přítok Olše. Od ústí do Olše až po most v Karviné-Solci
(přejezd na důl Darkov).   GPS
 
 
 
 
471 130
Stonávka 1 A  –  MO Karviná 22, 0 ha
revír tvoří podrevíry:
č. 1  Dolany   GPS
1, 0 ha
č. 2  Pod farou   GPS
1, 0 ha
č. 3  jezero v parku Zd. Nejedlého  GPS  Karv. Doly 6, 0 ha
č. 4  Bartečkovy rybníky   GPS           Karviná-Doly 6, 0 ha
č. 5  potok Karvinka   GPS         ⇓        Karviná-Doly 8, 0 ha
Včetně přilehlých prohlubní v k.ú. Karviná-Doly.

 

 

 

 

 

 

 

 

471 177
Kateřina 1 A  –   MO Karviná 5, 0 ha
revír tvoří:
nádrž Kateřina   GPS                        k. ú. Stonava 5, 0 ha
   
Zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže a jalového přepadu.
 
 
 
 
471 214 Kozinec 1 A  –  MO Karviná 28, 0 ha
revír tvoří:
Jezero Kozinec vzniklé po těžbě zemin v k. ú. Doubrava,
Karviná-Staré město.   GPS   více info…
Do ukončení rekultivace a zemních prací v zátopě a okolí
jezera je lov ryb povolen pouze v místech vyznačených na
orientační mapce. Vjezd a stání vozidel v okolí jezera je
zakázáno. Lov ryb mimo vyznačené úseky je považován za
hrubé porušení podmínek sjednaných uživatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

471 220
Olše 3 B –  MO Karviná 33, 0 ha
revír tvoří jezero Darkovské moře:
Důlní propadlina v k. ú. Karviná-Darkov.   GPS
Příjezd a parkování motorových vozidel povoleno pouze z ulice Stonavská v k. ú. Darkov. Na vyznačené pláži v délce 150 m je lov ryb zakázán od 1.6. do 30.9.
473 090
Stonávka 1 P  –  MO Karviná       13 km
7, 0 ha
revír tvoří:
Od mostu v Solci (přejezd na důl Darkov) až k tělesu
hráze údolní nádrže Těrlicko.   GPS
Pstruhový revír.