Nový člen

Informace na tel. 552 302 840 (v době úředních hodin) nebo 604 636 155 (Václav Pasz).
 • Zájemce vyplní přihlášku (k dispozici na sekretariátu) – nebo stažení…
 • Absolvuje školení zakončené testem na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Termíny školení na stránkách MO ČRS Karviná. Zkušební testy na stránkách ČRS …
 • Na základě úspěšně absolvovaného testu MO ČRS Karviná vydá:
  1 / Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na základě tohoto osvědčení    vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt), po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2 / Členskou legitimaci, (nutná fotografie 3,5 x 4,5 cm). Při jejím vydání zaplatí žadatel vstupní poplatek a členský příspěvek (900,- Kč).
 • Po splnění všech těchto kroků si zájemce může zakoupit povolenku k lovu ryb.
 • V prvním roce je nový člen povinen před zakoupením povolenky odpracovat nebo uhradit 20 hodin brigády (tj. 1. 600 Kč).
 • ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.
 • Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na sekretariátu MO ČRS Karviná.
 • Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá formou kroužků mládeže při MO ČRS Karviná, kde se jim věnují proškolení vedoucí.