Ceníky, členství, brigády

Úhrada členské známky do konce dubna příslušného roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládež a 20,- Kč dítě.

Povolenky MP pro rok 2023 s vyplněným sumářem je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2024, povolenky P pro rok 2023 nejpozději do 15. 12. 2023!

Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, kteří mají v daném roce zakoupenou u ČRS povolenku k rybolovu (byť i jednodenní). Každý člen má za povinnost odpracovat 10 hodin brigády ročně. Finanční náhrada za každou neodpracovanou hodinu činí 80,- Kč. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Bigádnická povinnost se nevztahuje na děti do 15 let, ženy, muže, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a zároveň jsou členy MO Karviná minimálně 5 let a držitele prúkazů ZTP, ZTP/P. Nový člen je povinen v prvním roce před vydáním povolenky odpracovat nebo uhradit 20 hodin brigády (tj. 1. 600 Kč).

 

ceník členských známek 2024
členské známky dospělí  (Kč) mládež  (Kč) děti do 15  let  (Kč)
úhrada do konce dubna  700,-  300,-  150,-

 

 správní poplatky za rybářské lístky
platnost
30 denní 1 rok 3 roky 10 let
dožívotní
dospělí
200,- Kč  100,- Kč
 200,- Kč
 500,- Kč
1000,- Kč
Zvýhodněná cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. neopravňuje k tomu, aby na jeho základě byl následně vydán dlouhodobý rybářský lístek.  50,- Kč
 100,- Kč
 250,- Kč
500,- Kč pouze pro osoby starší 15 let

Rybářské lístky vydává obec s rozšířenou působností příslušná podle místa bydliště žadatele. U nových členů na základě osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Bez platného ryb. lístku nesmí být vydána povolenka!

 

ceník úhrady brigády 2024
dospělí a mládež od 16 let 800,- Kč
dětí do 15 let včetně, ženy, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma
muži, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a zároveň jsou členy MO Karviná minimálně 5 let zdarma

 

povolenka 2024 pro členy nad 70 let
povolenka územní MP roční  –  členové, kteří v daném roce dovrší alespoň 71 let a zároveň jsou členy MO Karviná minimálně 10 let 1.500,- Kč

 

ceník povolenek 2024
Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava
MP (Kč)
P (Kč)
Roční 2.000,- 2.500,-
Měsíční 1.000,- 1.250-
Týdenní 600,- 800,-
1 – denní 200,- 300,-
děti a mládež do 18 let – roční
350,- 450,-
studující do 26-ti let  (na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP – roční
1.100,- 1.200,-
Zvláštní povovenky (místenky)
MP (Kč)
P (Kč)
zvláštní povolenka Nemilka1A – roční dospělí / děti / týdenní
500,- / 250,- /200,-
zvl. povolenka Ostravice 2 – 1 denní, Moravice 1P – 1 denní (on line prodej)
300,-
zvláštní povolenka Ostravice 2 – roční
5.000,-
zvláštní povolenka Ostravice 2 ChaP – roční
3.500,-
zvláštní povolenka Moravice 1P – roční
4.000,-
Povolenky územní pro nečleny ČRS a MRS, cizince
MP (Kč)
P (Kč)
Roční 6.000,- 7.000,-
7-denní 1.500,- 1.800,-
1-denní 500,- 600,-
Povolenky celosvazové
MP (Kč)
P (Kč)
roční-dospělí
3.150,- 3.350,-
roční-mládež ,studující, ZTP
1.500,- 1.550,-
roční-děti do 15-ti let
850,- 900,-
Povolenky celorepublikové
MP (Kč)
P (Kč)
roční-dospělí
4.500,- 4.750,-
Povolenky MRS
MP (Kč)
P (Kč)
Roční – dospělí ∗
1.300,- 1.350,-
mládež 16-18 let,studující,ZTP (poloviční) ∗ 750,- 850,-
děti 10-15 let (mládež) ∗
450,- 450,-
∗ Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50,- Kč (viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10. září 2021).
   

 

příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR) pro rok 2024
Příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR) ve výši 200,- Kč je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn. ročník 2008 a starší. Úhrada bude probíhat při pořízení první roční povolenky. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR  pouze jednou. 200,- Kč