Statistika úlovku

Úlovky rybářů MO Karviná a celkové na vybraných revírech Územního svazu Ostrava za rok 2017.
druh ryby  471 036

Louky 1A

471 081

Olše 2

471 082

Olše 2A-Olšák

471 083

Olše 3

MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv.
celkem
Amur bílý 1 10,0 1 10,0 7 26,5  7 26,5 1 3,5
Candát obecný  1 1,0 1 1,3 2 2,3
Cejn velký 9 7,6 42 34,5 1 1,5 178 33,2 178 33,2
Jelec tloušť 23 16,9 72 43,3 1 2,5 1 2,5 6 2,5 7 3,4
Jelec jesen
1 1,3
Kapr obecný 52 155,6 98 284,1 37 104,7 57 180,9 322 630 385 729,4 21 40,1
Karas obec. a stříbřitý 28 17,1 41 22,2 23 21,3 51 42,6 15 12,5 31 17,2
Lín obecný 1 1,0 13 4,9 2 1,5 6 3,2 12 5,2
Okoun říční 11 5,8 1 0,3 1 0,3 1 0,8 1 0,8
Ostroretka stěhovavá 4 2,0 5 2,5
Parma obecná 5 7,9
Pstruh obecný
3 2,0 3 2,0 2 0,7
Pstruh duhový 2 2,3  6 4,7 1 0,3 15  4,1
Sumec velký 3 15,9 8 36,7 1 11,2
Štika obecná 9 19,2 36 70 2 4,4 10 15,3  10 15,3 2 2,3
Úhoř říční     1 2,1 1 1,5
Ostatní 40 5,1 340  21,6 30 1,5 83 9,7 248 34,3 284 36,0
Docházky 558 1951 512 1077 1957 2275 13 149

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg ks
kg
ks ks
druh ryby 471 084/1

Olše 3A-Větrov

471 084/2

Olše 3A-park B. Němcové

471 084/3

Olše 3A-pískovna

471 129

Stonávka 1

MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv.
celkem
Amur bílý 15 65,8 16 69,4 36 184,9 36 184,9 1 4,0 1 4,0
Bolen dravý 1 3,0 1 6,2 1 6,2
Candát obecný 7 10,1 7 10,1 18 28,6 18 28,6 1 1,5 1 1,5
Cejn velký 58 76,3 68 77,3 176 61,1 177 62,1 6 2,5 37 11,4
Kapr obecný 2117 4782 2430 5621 985 1829 1029 1906 302 542 314 562 3 5,7
Karas obec. a stříbřitý 114 60,4 127 64,4 60 44,9 62 45,7 4 2,2 5 3,4
Lín obecný 16 9,1 16 9,1 42 36,5 47 39,1 1 0,3 1 0,3
Okoun říční 2 0,5 6 1,8 2 1,6 2 1,6
Pstruh obecný
1 0,5 1 0,5
Sumec velký 42 659,5 43 661 1 21,0 1 21,0 1 30,0 1 30,0
Štika obecná 40 109,7 46 120,9 62 82,1 62 82,1 4 6,2 4 6,2 1 3,5 2 5,1
Úhoř říční 157 121 310 212,5 22 14,4 25 15,6
Ostatní 359 30,9 404 34,4 126 6,7 135 9,7 117 4,8 117 4,8
Docházky 14466 16461 8544 8838 1125 1179 23 48

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg ks
kg
ks ks
druh ryby 473 090

Stonávka 1P

471 130/1

Stonávka 1A-Dolany

471 130/2

Stonávka 1A-Pod Farou

471 130/3

Stonávka 1A-Zd. Nejedlý

MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv.
celkem
Amur bílý 1 1,8 5 20,0 5 20,0 4 10,0 4 10,0 8 25,3 13 40,0
Bolen dravý 1 1,8
Candát obecný 7 12,0 6 12,9 6 12,9 5 10,7 28 51,8
Cejn velký 19 6,7 1 0,4 16 6,3 36 14,1
Kapr obecný 185 395 272 568 90 151,8 135 220,8 354 746,6 494 997,9
Karas obec. a stříbřitý 5 5,0 5 5,0 5 3,3 12 5,9 29 16,5 47 23,5
Lín obecný 1 1,2 2 1,7 32 63,8 32 63,8
Okoun říční 2 1,5 3 1,5
Pstruh obecný
56 20,2 149 58,1
Pstruh duhový 7 2,7 32 11,7
Sumec velký 3 9,0 2 7,7 3 14,9
Štika obecná 1 1,1 14 19,1 24 36,8 6 12,7 8 14,9 13 22,4 31 50,3
Úhoř říční
Ostatní 344 44,0 370 49,5 33 2,0 67 5,5 82 15,7 204 18,9
Docházky 121 397 1572 2203 920 1358 3204 4477

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg ks
kg
ks ks
druh ryby 471 130/4

Stonávka 1A-Bartečky

471 130/5

Stonávka 1A-Karvinka

471 115/1

Petrůvka 1A-Prstná 1

471 115/2

Petrůvka-1A Prstná 2

MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv.
celkem
Amur bílý 3 9,9 3 9,9 1 3,0 6 13,8
Candát obecný 1 6,0 1 4,2 2 2,0 2 2,0 4 7,4 4 7,4
Cejn velký 1 3,7 22 12,0 22 12,0
Kapr obecný 77 135,9 116 208,7 15 45,9 56 174,4 171 266,7 175 273,3 218 346,5 272 421,5
Karas ob. a stříbřitý 1 1,0 118 44,5 131 56,5 297 89,0 297 89,0 56 26,0 58 27,4
Lín obecný 2 4,4 92 36,1 92 36,1 3 1,6 12 4,3
Okoun říční 9 2,0 9 2,0
Pstruh obecný
2 0,6
Pstruh duhový 1064 389,2 1259 453,0
Siven americký 1 0,3
Štika obecná 5 12,5 6 14,7 3 4,9 3 4,9 5 6,6 5 6,6 3 5,2 5 7,1
Úhoř říční 1 0,3
Ostatní 75 5,6 75 5,6 90 4,0 100 6,0 84 11,5 84 11,5 37 4,0 57 4,5
Docházky 452 691 234 677 1111 1162 2469 2802

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg ks
kg
ks ks
druh ryby 471 115/3

Petrůvka 1A-Prstná 3

471 115/4

Petrůvka 1A-Prstná 4

471 114

Petrůvka 1

471 177

Kateřina 1A

MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv.
celkem
Amur bílý 4 12,4 4 12,4 2 7,0 3 12,0
Candát obecný 1 1,2 1 1,2
Kapr obecný 10 18,0 10 18,0 280 484,6 287 494,0 192 406,5 250 512,8
Karas ob. a stříbřitý 19 11,4 19 11,4
Lín obecný 1 1,3 1 1,3 6 2,2 6 2,2
Okoun říční 3 1,5 3 1,5
Štika obecná 17 28,7 17 28,7 2 2,3 2 2,3 36 59,7 51 79,6
Tolstolobik bílý 1 17,0 1 17,0
Úhoř říční 1 1,0 1 0,7 2 1,7
Ostatní 20 2,0 20 2,0 12 0,5 17 0,7
Docházky 48 51 1219 1261 84 96 2055 2471

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg ks
kg
ks ks
druh ryby 471 214

Kozinec 1A

471 220

Olše 3B-Dark. moře

MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv.
celkem
Amur bílý 2 8,0 3 9,7
Bolen dravý 2 4,0 3 6,2
Candát obecný 8 19,3 17 42,2 11 32,5 12 34,4
Cejn velký 4 6,1 10 13,7 11 21,2 33 35,3
Jelec tloušť 4 2,1 4 2,1
Kapr obecný 258 585,0 427 982,5 1306 2536 1564 2999
Karas obec. a stříbřitý 176 119,9 295 197,3 3 2,5 12 8,2
Lín obecný 20 17,5 25 20,8 45 28 89 53,4
Okoun říční 4 3,2 26 11,5 19 7,7 32 14,4
Ostroretka stěhovavá 1 1,0 1 1,0
Sumec velký 1 5,2 1 5,2
Štika obecná 21 42,4 32 66,4 47 88,3 57 103,4
Úhoř říční 1 1,5 4 4,9 2 2,6 2 2,6
Ostatní 196 16,3 256 17,8 101 5,7 134 8,3
Docházky 4202 5247 6894 8129

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg ks
kg
ks ks
druh ryby 471 131

Stonávka 2A-Těrlicko

471 043

Lučina 2A-Žermanice

471 200

Harta 1A

MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem
Amur bílý 41 177,5 403 1616,1 2 10,8 68 310,7     5 16,9
Bolen dravý 2 8,0 23 62,1 3 6,0 202 279,2     10 16,1
Candát obecný 292 419,8 1304 1905,9 6 6,5 158 223,2 39 70,9 1220 2696,2
Cejn velký 142 76,6 1010 535,3 17 26,9 754 723,9 13 8,8 1604 832,4
Jelec tloušť  1 0,8 177 100,2     15 11,2     30 30,9
Jelec jesen 4 2,1 1 1,4
Kapr obecný 863 1668,4 6326 12133 200 456,8 8615 17707 120 297,9 10885 23147
Karas obec. a stříbřitý 20 14,2 39 30,1 10 2,5 18 11,7     36 13,9
Lín obecný 2 1,0 34 23,4     72 45,5     18 11,9
Lipan podhorní 1 0,4
Okoun říční 229 119,8 1786 643,9 9 4,2 259 58,6 10 4,2 1258 346,7
Ostroretka stěhovavá 26 18,8 1 0,9 13 14,4     2 0,4
Podoustev říční 3 2,8
Pstruh obecný
3 0,9 2 0,8
Pstruh duhový 5 1,9 1 0,6     6 2,4
Sumec velký 2 17,7 5 127,7     3 31,8 1 24,0 70 626,1
Štika obecná 51 91,5 630 1098,3 7 9,9 246 439,2 15 27,2 854 1726,9
Tolstolobik bílý 1 21,0 1 6,2
Úhoř říční 3 2,4 47 31,9 1 1,0 128 87,7 3 2,5 205 171,8
Ostatní 925 44,0 6785 257,7  20 1,0 1162 51,9 122 14,0 4883 971,6
Docházky  13545 81682  1095 38968  1182  67438

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg
 ke stažení…

archiv: 2016

archiv: 2015