Výjimka z denní doby lovu a lov sumců na revíru Olše 3A Větrov

 • na revíru 471 084 Olše 3A, podrevír 1 (Větrov) je povolen lov ryb 24 hod. a to třikrát o víkendech vždy od pátku 24:00 hod. do pondělí 4:00 hod.
 • 17 – 20. 6. 2022, 15 – 18. 7. 2022, 19 – 22. 8. 2022
 • zavážení je povoleno pouze z hlavní hráze a to v úseku vyznačeném tabulemi vždy od pátku 16:00 hod. do pondělí 12:00 hod.
 • ve výše uvedeném úseku je povolen pouze lov sumců na živou nebo mrtvou rybku
 • při sebemenších problémech mezi lovícími rybáři a porušení nočního klidu bude vyvážení
  nástrah zakázáno
 • lovící je povinen v nočních hodinách osvětlit při zavážení i loď
 • povolené lovné techniky při lovu sumců: lov na trhací bójku, položená
 • k zavážení nástrah je povoleno používat rybářkou loďku i loďku na dálkové ovládání
 • rybář je povinen zavážet rovně před sebe a z krajního místa u přepadu ne blíže než 100 m
  od přilehlého levého břehu, k vyhledání místa může použit echolot
 • zákaz používání jako bojky PET láhve a bójky z neopracovaného polystyrénu
 • povoleno zdolávání zaseklé ryby z lodi
 • mezi lovícími je povolena minimální vzdálenost 20 m. (pokud se nedohodnou jinak)
 • při lovu nonstop samozřejmě platí pravidla pro lov 24. hod.

Úspěšný lov přeje MO ČRS Karviná