úlovky 2015

 

Úlovky rybářů MO Karviná na všech revírech Územního svazu Ostrava za rok 2014 a 2015.
2014 2015
 druh ryby ks kg kg/ks  ks kg kg/ks
Amur bílý  69  266
3, 86 95 313 3, 29
Bolen dravý  24  89
3, 70
 21  72,70
3, 40
Candát obecný  351  540
1, 54 141 272 1, 93
Cejn velký  1 941
 803
0, 41  636  352
0, 55
Jelec jesen 1 1, 00 1, 00
Jelec tloušť  58  30
0, 52 39  21
0, 54
Kapr obecný  10 071
 20 351
2, 02 10 103  21 240
2, 10
Karas obyčejný a stříbřitý 401  278
0, 69 563  327
0, 58
Lín obecný  93  58
0, 62  110  68
0, 62
Lipan podhorní  4  1, 70
0, 43  6  4, 00
0, 67
Okoun říční  319  98
0, 31  229  50
0, 22
Ostroretka stěhovavá 4 2, 10 0, 53
Ostatní  6 376  464
0, 07  3 413  295
0, 08
Parma obecná  2  3, 80
1, 90  1  1, 00
1, 00
Podoustev říční 1 1, 00 1, 00
Pstruh duhový 374 181
0, 48  851  301
0, 35
Pstruh obecný 86 32
0, 37  50  19
0, 38
Siven americký 1 0, 30 0, 30
Sumec velký 41 777
18, 96  53  1 126
21, 25
Štika obecná 382 699
1, 83  370  672
1, 82
Úhoř říční 172 122
0, 71  110 95 0, 86

celkem

20 770 24 795
16 792 25 315

 

Úlovky rybářů MO Karviná a celkové na vybraných revírech Územního svazu Ostrava za rok 2015.
druh ryby  471 036 Louky 1A
471 081 Olše 2
471 082 Olšák
471 083 Olše 3
MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv. celkem MO Karv.
celkem
Amur bílý 1 4,0 1 4,0     2 15,8 1 2,2 1 2,2    
Bolen dravý         1 2,0  
   
Candát obecný          2 5,0 2 5,0    
Cejn velký 45 26,2 84 56,8     5 2,0 126 37,9 157 49,7    
Jelec tloušť      8 5,8 23 16,2     8 2,4
9 3,0
Kapr obecný 61 170 161 418,3 15 38,7 22 56,85 273 522,7 339 636,2     2 3,65
Karas obyč. a stříbřitý  3 1, 2 3 1,2 27 21,0 27 21,0  3 1,8
10 6,0     2 0,8
Lín obecný 3 1, 2 4 1,7     1 0,5 1 0,5     4 2,25
Okoun říční     5 1,5  118 18,8 149 26,8     10 2,5    
Ostatní 30 2, 5
65 4,3     137 11,1 55 3,0 55 3,0    
Ostroretka stěhovavá 3 4,0
Parma obecná 3 3,0
Pstruh duhový     4 1,8 5 2,4         2 1,45
Sumec velký 2 32,5 3 43,5            
Štika obecná  6 12,9 22 38,7 4 9,7 5 13,0     1 1,1    
Úhoř říční     1 1,0     1 0,6 1 0,6    

ks kg
 ks  kg ks
kg
 ks kg  ks kg
ks kg ks
kg
ks kg
 druh ryby  471 084/1

Větrov

471 084/2

park B.N.

471 084/3

pískovna

471 084

Olše 3A

471 129

Stonávka 1

473 090

Stonávka 1P

MO Karv. MO Karv. MO Karv.  revír celkem  revír celkem revír celkem
Amur bílý 24
57,1
10 35,8 35 99,7
Bolen dravý 4  16,9 7 33,0
Candát obecný 3
5,1
16 28,1 4 7,6 25 46,6
Cejn velký  108 88,6
89 36,6 34 7,3 245 154,0
Kapr obecný 3764
8560
891 1766 569 1069 5604 12270
Karas obyč. a stříbřitý 54
34,9
14 12,1 11 5,3 92 69,7
Lín obecný 20
10,1
6 4,8 1 2,0 34 26
Okoun říční 10
1,5
2 0,8 1 0,5 13 4,0 1 0,4
Ostatní 462 29,5 388 21,4 852 54,6 4  0,2
Pstruh obecný 6 2,2 150 57,6
Sumec velký 35 963 3 36,2 43 1085
Štika obecná 17 42,8 90 126,5 12 20,2 120 193,5 7 12,0
Úhoř říční 85 67,5 5 5,1 181 133
druh ryby
ks kg
ks
kg
 ks kg
 ks  kg  ks kg ks kg
 druh ryby 471 130/1

Dolany

471 130/2

Pod Farou

471 130/3

Zd. Nejedlý

471 130/4

Bartečky

471 130/5

Karvinka

471 130

Stonávka 1A

MO Karv. MO Karv. MO Karv. MO Karv. MO Karv. revír celkem
Amur bílý 20
48,3
 6 39,7
4 24,9 35 127,5
Bolen dravý         1
3,2
        3 3,0
Candát obecný 1
1,8
5
8,3
8 15,4
    25 39,9
Cejn velký 8
10,1
 1 0,2
 19 6,6
1 0,4 4 1,5 33 18,8
Jelec tloušť
Kapr obecný 288 594,6 206
359,4
 500 985,7  151 273,3 49 167,8 1611
3235,6
Karas obyč. a stříbřitý 89
37,8
62 30,5
6 3,6 10 6,8 154 94,7 360 197,2
Lín obecný     1
0,8
5
5,5
     13 12,9
Okoun říční             1
1,0
1
0,5
Ostatní 347
58,1
20
1,4
144
18,0
26 2,0 189 12,7 979 107,2
Podoustev říční


            1
1,0
Sumec velký 8 33,4 11 51,1
Štika obecná  9 14,9 11
19,1
 10 16,2
 9 24,0 1 1,1 54 105,8
Tolstolobik 1 33,0

ks kg
ks
kg
 ks kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
 druh ryby 471 115/1

Prstná 1

471 115/2

Prstná 2

471 115/3

Prstná 3

471 115/4

Prstná 4

471 115

Petrůvka 1A

471 114

Petrůvka 1

MO Karv. MO Karv. MO Karv. MO Karv. revír celkem revír celkem
Amur bílý      5 10,0
1 3,1 9 17,6 15 30,7
Candát obecný     2
2,5
    1 2,5 3 5,0
Cejn velký      3 1,0
    1 0,8 4 2,0
Jelec tloušť 2 1,0
Kapr obecný  47 83,7 296
503,7
 24 51,4  266 480,7 664 1174.1
Karas obyč. a stříbřitý     16 5,5
12 3,0 1 1,3 47 13,0
Lín obecný                 1 0,5
Ostatní     142
11,4
    35 3,5 323 29,0
Pstruh duhový  11 3,6 789
257,6
        828 287,6
Štika obecná  1 1,4 9
13,3
     6 8,3 16 24,0 1 1,0

ks kg
ks
kg
 ks kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
 druh ryby
471 177 Kateřina 1A
471 214 Kozinec 1A
MO Karv. celkem MO Karv. celkem
Amur bílý 1 1,5 1 1,5
Bolen dravý 2 4,8 6 15,3
Candát obecný 4 12,1 7 19,6
Cejn velký 1 0,7 1 0,7 16 9,4 26 14,2
Kapr obecný  206 488,8 275 621,7 289 681,7 387 884,5
Karas obyč. a stříbřitý 13 10,6 13 10,6 55 29,7 118 49,6
Lín obecný 2 0,8 2 0,8 37 33,8 43 40,6
Okoun říční  1 1,0 1 1,0
Ostatní 100 10,0 120 10,5 110 5,5 111 6,3
Štika obecná  15 32,9 19 40,6 23 48,7 32 68,0
Úhoř říční 1 0,9

ks kg
ks kg ks
kg
ks kg
471 131 Těrlicko
471 043 Žermanice
471 064  Vrbice
Amur bílý 2 9,3 1 1,8 8 41,1
Bolen dravý 2 9,3 7 15,4    
Candát obecný 51 90,0 11 13,8    
Cejn velký 70 43,8 21 25,7 10 11,5
Jelec tloušť 20 9,4        
Kapr obecný 976 1814,9 250 487,3 330 643,6
Karas obyč. a stříbřitý 25 12,6     1 1,0
Lín obecný 4 2,8        
Okoun říční 53 10,9 1 0,6    
Ostatní 662 43,2 20 2,0 100 6,0
Sumec velký 2 21,0        
Štika obecná 91 140,0 2 2,7 4 14,0
Úhoř říční 12 9,7        

ks kg
ks
kg
 ks kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg