Informace Petrůvka 1 A

Lov ryb z dělící hráze (cesta) mezi nádržemi 2 a 3 je zakázán. Stání vozidel je povoleno na místech k tomu určených. Rozhodnutím KÚ Ostrava č. j. MSK12311/2008/ZPZ ze dne 30. 1. 2008 (výjimka k lovu ryb pod ledem) je na celém revíru povolen lov ryb pod ledem (na dírkách) za těchto podmínek:

  • Na podrevírech s násadou pstruha duhového nebo sivena amerického je lovící povinen zakoupit si k platné povolence místenku.
  • Lov ryb pod ledem povolen pouze při úplném zámrzu hladiny.
  • K lovu smí být použitá pouze jedna udice.
  • Je povoleno použít i pilkrování(lov na marmyšku).
  • Maximální průměr otvoru v ledu je 25 cm.
  • Minimální vzdálenost lovících od sebe je 5 m.
  • Lov ryb pod ledem provádí lovící na vlastní zodpovědnost.