informace Větrov

Vstup na hráze nádrže Větrov je povolen 1 hodinu před stanovenou denní dobou lovu. Po ukončení lovu nutno hráze nádrže opustit do 30 min.

Na nádrži Větrov je zakázáno stání motorových vozidel na všech příjezdových cestách a hrázích. K odstavení a parkování vozidel slouží zpevněná plocha za železničním podjezdem účelové komunikace spojující hlavní hráz nádrže se silnicí Závada – Petrovice. Zvláštní výjimky jsou vydávány příslušnými orgány pouze na betonovou komunikaci, tvořící západní hráz nádrže, osazenou dopravní značkou B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel).

Dále je zakázáno:

  • Jakékoliv znečišťování okolí nádrže.
  • Jízda motorovými vozidly po hrázích nádrže.
  • Lov ryb z dělící východní hráze(mezi Větrovem a Čerpákem).
  • Vstup do vody za účelem vnadění a nahazování nástrah.
  • Označování lovného místa jakýmkoliv způsobem.
  • Používání bivaků a stanování na celém revíru.
  • Používání jakýchkoliv plavidel.