Memoriál Zbigněva Wranika

Závodem s dlouholetou tradicí je přebor místní organizace. Od roku 2004 je k uctění památky nazýván Memoriálem Zbigněva Wranika a po smrti jeho bratra JUDr. Gerharda Wranika Memoriálem bratří Wraniků. Oba pánové pracovali dlouhá léta ve výboru organizace a zasloužili se o její rozvoj v různých oblastech činnosti, včetně sportovní.

 

umístění závodníků na prvních třech místech
  1. místo 2. místo 3. místo výsledky foto
1993 Pavel Kochan Jaroslav Rys Zbigněv Wranik výsledky  
1994 Pavel Kochan Jaroslav Rys František Kocián výsledky  
2003 Pavel Kochan Jan Matuščin Jaroslav Rys    
2004 Pavel Kochan Jaroslav Rys Miroslav Lipowski výsledky  
2005 Petr Hoffman Alois Hoffman František Kocián výsledky foto
2006 Jaroslav Rys Pavel Kochan František Kocián výsledky  
2007 Jaroslav Rys Pavel Kochan Petr Hoffman výsledky foto
2008 Jaroslav Rys Daniel Nevřivý Pavel Kochan výsledky foto
2009 Pavel Kochan Jaroslav Rys Petr Hoffman výsledky foto
2010 Petr Hoffman Josef Mařák Miroslav Lipowski výsledky  
2011 Zdeněk Rovnaník ml. Jaroslav Rys Petr Hoffman výsledky  
2012 Pavel Kochan Jaroslav Rys Zd. Rovnaník ml. výsledky  
2013 Zdeněk Rovnaník ml. Martin Tököly Jaroslav Rys výsledky foto
2014 Zdeněk Rovnaník ml. Alois Hoffman Jaroslav Havlíček výsledky  
2015 Jaroslav Rys Martin Tököly Josef Mařák výsledky  
2016 Ireneusz Magon Pavel Kochan Stanislaw Krzywicki výsledky foto
2017 Pavel Kochan Jan Tököly Lukasz Bieniek výsledky  
2018 Janek Szczotok
Zd. Rovnaník ml. Luděk Žák
výsledky foto
2019 Pavel Kochan Jaroslav Rys Zd. Rovnaník ml. výsledky foto
2020 Pavel Kochan Janek Szczotok Martin Tököly výsledky foto
2021 Zdeněk Rovnaník ml. Miroslav Lipowski Luděk Žák výsledky  
2022 Kaluza Piotr Zd. Rovnaník st. Pavel Kochan výsledky foto
2023 Michael Grobelný Zdeněk Rovnaník ml. Jaroslav Rys výsledky