Revitalizace revíru 471 084/2 v parku Boženy Němcové

Odbahnění a úpravy břehů vodní plochy v parku Boženy Němcové byly ukončeny. V současné době probíhají práce na pěší stezce a lávce, která propojí jeden z ostrůvků s břehem. Dále probíhá kácení nebezpečných a nestabilních dřevin, následně bude provedena výsadba nových dřevin, a to převážně u náspu obchvatu. Na závěr stavby budou realizována odpočívadla včetně mobiliáře – lavice z kmenů, lavičky a odpadkové koše. Většina finančních prostředků je hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí ČR a dokončení celé akce se předpokládá na podzim  2024.

zdroj: web města Karviná

 

Z pohledu rybářské veřejnosti platí na revíru 471 084/2 do 30. 4. 2024 zákaz rybolovu.

V období od 1. 5. 2024 rybolov ve vybraných úsecích povolen. Bude vyznačeno tabulemi.