Revitalizace revíru 471 084/2 v parku Boženy Němcové

Koncem února byla zahájena revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové, a to kácením kolizních dřevin. Nyní budou práce přerušeny z důvodu ochrany chráněných živočichů. Následně bude v letních měsících probíhat odbahnění vodní plochy. Práce budou probíhat postupně po dobu tří let a budou koordinovány s výstavbou obchvatu města. V rámci revitalizace budou provedeny úpravy břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy se propojí lávkou. Kolem vodní plochy bude vybudována nová pěší stezka s odpočivadly doplněnými mobiliářem – lavicemi z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. Dále se provede výsadba nových dřevin, které budou umístěny hlavně u náspu budovaného obchvatu. Převážná část finančních prostředků je hrazena ze státního rozpočtu. O aktuálním postupu prací bude veřejnost informována.

zdroj: web města Karviná

 

Z pohledu rybářské veřejnosti platí na revíru 471 084/2 od 16. 2. 2022 zákaz rybolovu. V období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 je ve vybraných úsecích rybolov povolen. Viz přiložená mapka. V červenci budou probíhat přípravné práce k odbahnění, které začne 15. 8. 2022. Prosíme, aby byl respektován zákaz rybolovu.