klíč k závorám

 

PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ KLÍČE OD ZÁVOR NA REVÍRY:

471 130  STONÁVKA 1 A – PODREVÍR 4 – BARTEČKOVY RYBNÍKY (MO Karviná)

471 101 ORLOVSKÝ POTOK 1 A – PODREVÍR 4 – VÍTKOVY STAVY (MO Orlová)

 

  • NA SEKRETARIÁTU MO ČRS KARVINÁ JE K DISPOZICI 5 KS SPOLEČNÝCH KLÍČŮ.
  •  KLÍČ OD ZÁVOR JE NUTNO OSOBNĚ PŘEVZÍT NA SEKRETARIÁTU MO KARVINÁ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.
  • ZÁJEMCE PŘEVZETÍ POTVRDÍ PODPISEM, UVEDE SPZ VJÍŽDĚJÍCÍHO VOZIDLA A ČÍSLO ČLENSKÉHO PRŮKAZU.
  • KAŽDÝ KDO SI PŘEVEZME KLÍČ JE ZODPOVĚDNÝ ZA ŘÁDNÉ ZAMKNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVORY PO JAKÉMKOLIV PRŮJEZDU A JE POVINEN ZABRÁNIT ZNEČIŠTOVÁNÍ PROSTORŮ ZA BRÁNOU A V OKOLÍ REVÍRU.
  • MAXIMÁLNÍ DOBA ZAPUJČENÍ KLÍČE JE JEDEN KALENDÁŘNÍ TÝDEN.
  • V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NA DANÉ LOKALITĚ V DOBĚ ZAPUJČENÍ KLÍČE MOHOU BÝT POSKYTNUTY OSOBNÍ ÚDAJE FIRMĚ ASENTAL A POLICII ČR.
  • PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYROBY DUPLIKÁTŮ KLÍČE A ZAPUJČOVÁNÍ DRUHÉ OSOBĚ.