zarybnění 2016

 

celkem 2016
Kapr Úhoř Amur Štika Lín Candát bílá ryba
471 084/1 Větrov 6 339 ks          6 055 kg 179 ks         117 kg 192 ks           64 kg 24 ks               8  kg 290 ks           44 kg
471 084/2 Park B. N. 1 883 ks         1 762 kg Úr 22. 6. 2016 3,0 kg, 1000 ks 75 ks              50 kg 30 ks              10 kg   130 ks           19 kg
471 084/3 pískovna K3 18. 3. 2016 200 kg,100 ks   K3 16.10.2016 214 kg, 214 ks Úr 22. 6. 2016 1,5 kg, 500 ks   15 ks                5 kg 25 ks                7 kg 40 ks               7 kg
471 130/1 Dolany K3 18. 3. 2016 200 kg, 100 ks K3 17.10.2016 300 kg, 230 ks
6 ks                12 kg 24 ks               8 kg
471 130/2 Pod farou 210 ks         310 kg
471 130/3 Zd. Nejedlý 1 250 ks         1 275 kg 75 ks              50 kg 30 ks             10 kg 50 ks              11 kg
471 130/4 Bartečky 200 ks         290 kg
471 130/5 Karvinka 425 ks          526 kg
471 082 Olšák K3 18. 3. 2016 200 kg, 100 ks K3 16.10.2016 234 kg, 234 ks Úr 22. 6. 2016 1,5 kg, 500 ks 50ks               14 kg 60 ks               8 kg
471 036 Louky 1A 1 440 ks        826 kg 55 ks              40 kg 42 ks              14 kg
471 214 Kozinec 2 634 ks          2 643 kg 150 ks          50 kg 70 ks              11 kg
471 177 Kateřina 1A 590 ks
720 kg
9 ks                18 kg 30 ks                9 kg

 

celkem 2016
Kapr Pstruh, Siven Lipan Candát Amur Štika Lín bílá ryba
471 115/1 Petr 1 K3 18. 3. 2016 200 kg, 100 ks K2 4.10. 2016 100 kg, 200 ks K3 16.10.2016 316 kg, 316 ks
10 ks            5 kg
471 115/2 Petr 2 K3 16.10.2016 425 kg, 425 ks Pd 22. 2. 2016 100 kg, 300 ks  Si 22. 2. 2016 110 kg, 220 ks
471 115/3 Petr 3 80 ks
94 kg
471 115/4 Petr 4 655 ks       791 kg
471 081 Olše 2 167 ks       310 kg 3 500 ks   350 kg
471 083 Olše 3 123 ks       123 kg 1 800 ks

180 kg

471 129 Stonávka 1 25 ks           50 kg 500 ks        50 kg
473 090 Stonávka 2 Po3 20.5.2016 100 kg, 200 ks Li1 6.5.2016   2000 ks
471 114 Petrůvka 1 25 ks           50 kg Os1 4.10.2016  1500 ks
471 220 Olše 3B
6 350 ks        4 804 kg 110 ks         17 kg  230 ks    160 kg 300 ks     100 kg 6 000 ks   600 kg