ÚVOD

Vítejte na stránkách karvinských rybářů
 

Upozorňujeme na úhradu brigádnické povinnosti do 31. 10. 2016.

Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, kteří mají v daném roce zakoupenou u ČRS povolenku k rybolovu (byť i jednodenní). Každý člen má za povinnost odpracovat 10 hodin brigády ročně. Finanční náhrada za každou neodpracovanou hodinu činí 70,- Kč. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Bigádnická povinnost se nevztahuje na děti do 15 let, ženy, muže nad 65 let věku a držitele prúkazů ZTP, ZTP/P.

 seznam členů, kteří doposud nesplnili brigádnickou povinnost

 

Rybářská stráž učila rybařit autistické a postižené děti

První akce proběhla 3. 8. 2016 u srubu v Parku Boženy Němcové. Byly to děti ze spolku ADAM – autistické děti a my, z.s. z Havířova. Byla u toho i televize Polar. Za rybářskou stráž akci zajišťovali Josef Dlabač a Martin Wilczek. Pomáhali i rybáři z naší MO a to Jiří Tomašovský a Henryk Wilkowski.

http://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000005171/karvinsti-rybari-ucili-autisticke-deti-rybarit

Druhá akce se uskutečnila dne 15. 9. 2016 opět u srubu a jednalo se o klienty stacionáře – Dům v Aleji Karviná, který patří pod sociální služby Karviná. Akci zajišťovali členové rybářské stráže Josef Dlabač, Tomáš Bil a Jirka Malina. Z řad členů rybářského svazu pomáhali Jiří Šťástka a Henryk Wilkowski.

fotogalerie…

Oznámení o konání společných lovů na vodní pernatou zvěř

Oznamujeme Vám konání společného honu na vodní pernatou zvěř v termínu: 3. 9. 2016 v době 6:30 – 17:00 hod. na lokalitě Karviná – Staré Město – Olšiny (Větrov). Dále pak v uvedené lokalitě bude prováděn lov vodní pernaté zvěře společným lovem na tazích v období od 3. 9. 2016 do 30. 11. 2016 za podmínek stanovených zákonem o myslivosti č. 449/2001 a příslušné prováděcí vyhlášky. V následujících dnech po společných lovech bude prováděná dohledávka poraněné a zhaslé zvěře.

Myslivecký spolek Karviná – Staré Město

 

 Spuštěna aplikace pro bezhotovostní platby
logo banking
 

„Darkovské moře“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl o vyhlášení následujícího rybářského mimopstruhového revíru pod vžitým názvem „Darkovské moře“.

471 220
Olše 3 B –  MO Karviná 33, 0 ha
revír tvoří:
Důlní propadlina v k. ú. Karviná – Darkov.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.