ÚVOD

Vítejte na stránkách karvinských rybářů
Oznámení o konání společných lovů na vodní pernatou zvěř

Oznamujeme Vám konání společného honu na vodní pernatou zvěř v termínu: 3. 9. 2016 v době 6:30 – 17:00 hod. na lokalitě Karviná – Staré Město – Olšiny (Větrov). Dále pak v uvedené lokalitě bude prováděn lov vodní pernaté zvěře společným lovem na tazích v období od 3. 9. 2016 do 30. 11. 2016 za podmínek stanovených zákonem o myslivosti č. 449/2001 a příslušné prováděcí vyhlášky. V následujících dnech po společných lovech bude prováděná dohledávka poraněné a zhaslé zvěře.

Myslivecký spolek Karviná – Staré Město

 

 Spuštěna aplikace pro bezhotovostní platby
logo banking
 

„Darkovské moře“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl o vyhlášení následujícího rybářského mimopstruhového revíru pod vžitým názvem „Darkovské moře“.

471 220
Olše 3 B –  MO Karviná 33, 0 ha
revír tvoří:
Důlní propadlina v k. ú. Karviná – Darkov.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.