ÚVOD

Vítejte na stránkách karvinských rybářů
Z Á K A Z  R Y B O L O V U  K O Z I N E C  1 A

Zákaz rybolovu na revíru č. 471 214 Kozinec 1A v sobotu dne 3. 9. 2016 od 6:00 do 22:00 hod.

V okolí revíru bude probíhat odstřel kačen členy mysliveckého sdružení Orlová.

zavaz2016
Větrov 24
 Spuštěna aplikace pro bezhotovostní platby
logo banking
 

„Darkovské moře“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl o vyhlášení následujícího rybářského mimopstruhového revíru pod vžitým názvem „Darkovské moře“.

471 220
Olše 3 B –  MO Karviná 33, 0 ha
revír tvoří:
Důlní propadlina v k. ú. Karviná – Darkov.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.